Zaqatala hava limanının mövcud uçuş-enmə zolağının uzadılması və perronun genişləndirilməsi
2014 - 2017

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Torpaq işləri
750 000 m3
Optimal çınqıl qarışığından döşənək layın tikintisi
47 100 m3
Optimal qırmadaş qarışığından əsasın alt layının tikintisi
28 200 m3
Asfaltbeton qarışığı
121 000 ton

Yenidənqurma işlərinə 2014-cü ilin mart ayında başlanılmışdır.

Əvvəlki uzunluğu 2000 m, eni 35 m olan uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000 m-ə, eni 60 m-ə çatdırılmışdır. Sahəsi 16000 m2 olan perronun sahəsi 30800 m2-ə, sükan yollarının sahəsi 4000 m2-ə çatdırılmışdır.

Tikinti işləri 2017-ci ilin sonunda başa çatdırılmışdır.