Füzuli Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021

Tikinti işlərin xəritəsi

Texniki göstəricilər:

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
60000 m2
Yönəldici yolların sahəsi
6360 m2

Aerodrom sahələrinin (UEZ, perron, yönəldici yol, vağzalyanı meydança, daxili yollar) fiziki iş həcmləri:

Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq)
640 000 m3
Döşənək lay
91 800 m3
Qırmadaş layı
56 700 m3
Asfaltbeton qarışığı (modifikasiya olunmuş polimer bitumlu asfaltla birlikdə)
203 100 ton

Tikinti işlərinə 2021-cı ilin yanvar ayında başlanmışdır.

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəcmi açılış mərasimi 2021-ci il oktyabr ayının 26-da baş tutmuşdur.