Laçın rayonunda Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021 - 2023

Texniki göstəricilər:

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
2800 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
60000 m2
Yönəldici yolların sahəsi
6400 m2

Aerodrom sahələrinin (UEZ, perron, yönəldici yol, vağzalyanı meydança, daxili yollar) fiziki iş həcmləri:

Qazma işləri (partlatma üsulu ilə)
6 900 000 m3
Tökmə torpaq işləri
3 800 000 m3
Döşənək lay
83 000 m3
Qırmadaş layı
54 000 m3
Asfaltbeton qarışığı
196 000 ton

Tikinti işlərinə 2021-ci ildə başlanılması və 2023-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır.