Laçın rayonunda Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021 - 2024

Texniki göstəricilər:

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
45600 m2
Yönəldici yolların sahəsi
8000 m2

Aerodrom sahələrinin (UEZ, perron, yönəldici yol, vağzalyanı meydança, daxili yollar) fiziki iş həcmləri:

Qazma işləri (partlatma üsulu ilə)
19 200 000 m3
Tökmə torpaq işləri
1 200 000 m3
Döşənək lay
85 000 m3
Qırmadaş layı
50 000 m3
Asfaltbeton qarışığı
200 000 ton

Tikinti işlərinin 2024-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır.