Zəfər Yolunun tikintisi
2021

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri

Yolun ümumi uzunluğu
17,00 km
Hərəkət zolağının eni
3,50 ÷ 3,75 m
Hərəkət zolaqlarının sayı
2÷4 zolaq
Yol örtüyünün ümumi sahəsi
238 000 m2
Asfalt örtüyünün qalınlığı
180 mm
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq)
1 130 000 m3
Döşənək lay
136 000 m3
Qırmadaş qarışığı
68 000 m3
Asfaltbeton qarışığı
110 000 ton
Altkeçidlərin sayı
1 ədəd
Körpülərin sayı
2 ədəd

Tikinti işlərinə 2021-cı ilin mart ayında başlanmışdır.

Tikinti işlərinin 2021-ci ilin avqust ayında tamamlanması planlaşdırılır.