X Dəhliz, E 80 Avtomobil yolu, Sopot, Sarlah və Bancarevo Tunelləri üçün Mexaniki, Elektrik, Enerji və İT Avadanlıqlarının layihələndirilməsi, təchizi və quraşdırılması,
Serbiya Respublikası
2018 - 2019

Texniki parametrlər və iş həcmləri:

Tunellərin sayı
3 ikiborulu tunel
Bancarevo
sol 721 m, sağ 705 m
Sopot
sol 115 m, sağ 115 m
Sarlah
sol 465 m, sağ 478 m

Sifarişçi: Koridori Srbije d.o.o. Belqrad, Kralja Petra 21, Serbiya,
Müqavilənin müddəti: Sentyabr 2018 – Oktyabr 2019

Bu layihə çərçivəsindəki işlərin əhatə dairəsi nəqliyyat və tunellərin fəaliyyəti üçün mühüm sistemlərin layihələndirilməsi, təchizi və quraşdırılmasından ibarətdir. Yanğından mühafizə sistemi, Telekkommunikasiya sistemi, Nəqliyyat informasiya sistemi, Tunel və Körpülərin işıqlandırılması, Tunelin enerji təchizi, Tuneldə havalandırma sistemi, Nəzarət və İdarəetmə planlarının layihələndirilməsi, Tunel informasiya sistemi, Elektronik kommunikasiya şəbəkəsi ilə bağlı işlər həyata keçirilmiş və bütün sistemlərdə ən yeni texnologiya tətbiq edilmişdir.

X Dəhliz, şərq hissəsi nəqliyyata 9 Noyabr 2019-cu ildə açılmışdır.