100 metrə yaxın dayaqlar üzərində möhtəşəm Poçitel körpüsü

01 avqust 2022