100 metrə yaxın dayaqlar üzərində möhtəşəm Poçitel körpüsü

01 August 2022