Əhmədbəyli - Füzuli - Şuşa avtomobil yolunun km 34+000 - km 51+000 hissəsinin tikintisi
2020 - 2024

Yolun texniki göstəriciləri və fiziki iş həcmləri:

Yolun ümumi uzunluğu
17,00 km
Hərəkət zolağının eni
3,75 m
Hərəkət zolaqlarının sayı
4÷6 zolaq
Yol örtüyünün ümumi sahəsi
464 000 m2
Asfaltbeton örtüyünün qalınlığı
280 mm
Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq)
4 370 000 m3
Döşənək lay
140 000 m3
Qırmadaş qarışığı
112 000 m3
Asfaltbeton qarışığı
303 000 ton
Körpülərin sayı
1 ədəd

Tikinti işlərinə 2020-cı ilin dekabr ayında başlanmışdır.

Tikinti işlərinin 2024-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır.