Zəngilan Beynəlxalq hava limanının tikintisi
2021

Texniki göstəricilər

Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000 m
Uçuş-enmə zolağının eni (çiyinlərlə birlikdə)
60 m
Perronun sahəsi
60000 m2
Yönəldici yolların sahəsi
6360 m2

Fiziki iş həcmləri

Torpaq işləri (qazma və tökmə torpaq)
640 000 m3
Döşənək lay
91 800 m3
Qırmadaş layı
56 700 m3
Asfaltbeton qarışığı
203 100 ton

Tikinti işlərinə 2021-cı ilin may ayında başlanmışdır.

Tikinti işlərinin 2022-ci ildə tamamlanması planlaşdırılır.